ImageIT מספקת מגוון שירותים ייעודים, בתחומי בסיסי נתונים ומערכות מידע. לחברות וארגונים בארץ ובעולם.

החברה אחראית ומתחזקת מספר מערכות ואתרים, למגוון שימושים ועל גבי תשתיות טכנולוגיות שונות.

 

כמו יחידת עילית לדרג המדיני, אנו מהווים ללקוחותינו את היחידה הטכנולוגית, שלעתים חסרה לו כל כך.
יחידה זו, המסוגלת תוך זמן קצר לספק תשובות טכניות מקצועיות, אפיונים מדויקים ואף תכנון וביצוע בדיקות היתכנות,
משמשת את מקבלי ההחלטות בארגון למגוון צרכים ושימושים מיוחדים.


נסיון החברה, הן בפיתוח במגוון שפות/שיטות, הן בsql server על כל גירסאותיו, הן בהקמה ותחזוקה של מערכות העובדות לאורך שנים ובהיבטים הניהוליים הקשורים לשימוש במערכות ועוד...

 

מאפשר לנו לתת את השירות האמין והיעיל ביותר ללקוחותינו.

SQL Server

תכנון, פיתוח, תחזוקה ושיפור ביצועים, תוך שימוש ביכולות המתקדמות והחדישות ביותר ב Sql Server.


IT Consultant

בארגון גדולים ובינוניים,הנושא של בחירת הטכנולוגיה המתאימה, תכנון עלויות קשורות, שימוש נכון ויעיל במערכות המיחשוב, הופך קריטי למידת הצלחת הארגון


תחזוקת מערכות

תחזוקת מערכות טכנולוגיות מבוססות מסדי נתונים


אינטגרציה - Integration

אינטגרציה (שילוב) של מערכות טכנולוגיות


| דף הבית | שירותי ניהול מידע | אודותינו | SQL SERVER | ייעוץ IT | תחזוקת מערכת | אינטגרציה | לקוחות | מפת אתר | צור קשר |

ImageIT © 2012 All Rights Reserved